27/09/2021

Kua roa tonu a Rāniera te whaiwhai atu i ngā kaupapa reo Māori o Te Taitokerau, ā, ko te whainga nui mōna kia horahia mārika te reo Māori ki roto ki ngā wahanga katoa o Healthy Families Far North. Ararā hoki ko tōna hiahia matua kia matapihi noa ki te ao Māori, ā, hei āwhina, hei penapena i ngā mahi hāpori, i ngā mahi hauora, ki ngā kaupapa whānau, ōtira, ngā kaupapa katoa kei mua tonu te aroaro o Healthy Families Far North. Haunga anoa tēnā, i runga i tana mōhio, kāhore te nuinga o ngā kaimahi Healthy Families Far North i te mārama ki te reo Māori, i te mōhio raini ki ngā nekehanga o te reo Māori.

Rāniera has long pursued te reo Māori programmes in the North, with the aim to further his understanding and extend that understanding within all facets of Healthy Families Far North locality. That in itself is his purpose, to be able to provide a window into the Māori worldview, to assist, to encourage and foster community initiatives, health initiatives, and family-centred initiatives currently being undertaken by Healthy Families Far North.

E kī ana a Rāniera, “E mea ana ngā tatauranga, ko te Taitokerau tētahi o ngā wāhi o Aotearoa e noho takitahi ana te taupori Māori ki te taupori Pākehā – i runga i tēnei e minamina ana a Healthy Families Far North me reo rua ngā pānuitanga katoa, arā, ki te reo Māori me te reo Pākehā.”

Koia tēnā i āta waihangatia i runga i te aro nui ki te ngā kaupapa o Healthy Families Far North. Ko tā te kōrero a Tā Hemi Henare “ko te reo te mauri o te mana Māori, ko te kupu te mauri o te reo; e rua ēnei wehenga kōrero e hāngai tonu ana ki runga I te reo Māori”

Rāniera states “the recent census for the Far North illuminated the region as being one of the few where the population of Māori and Pākehā are almost fifty, fifty – and Healthy Families Far North seek to illustrate that within all publications by publicising in both languages.

 Such an undertaking would reinforce the standing of all Healthy Families Far North projects embodying the famous words of the late Sir James Henare “The language is the life force of the mana Māori. The word is the life force of the language. These two ideals are absolutely crucial to the Māori language.”

Photo credit: Rawhitiroa Photography